Flappy bird

Flappy bird

Even oefenen met spelling: Flappy bird.

Door te klikken in het veld of door te klikken met de spatiebalk houd je Flappy in de lucht. Om dan ook nog de goede letters te pakken is echt even oefenen! Het wordt per level moeilijker!

  1. Kies je groep
  2. Kies “Woordpakket > Methode > Onderdeel” OF “Spellingcategorie” OF “Alles”